• NKK Oppdrettesrskolen kurs 1 : Genetikk og avl
  • NKK Oppdretterskolen kurs 2: Oppdrett
  • NKK Avlsrådkurs
  • NKK Kynologikurs
  • Instruktørskole 
  • Lundqvist Instruktørskole Mondul 1
  • Handlerkurs